cespinolah@planalfa.es                                  CALENDARIO: SEPTIEMBRE 17                                                      

            

DÍA ACTIVIDAD OBSERVACIONES

1 V

LENGUA 2º,3º,4º , FRANCÉS 1º

12:00 - 13:30

BIOLOGÍA 1º,2º, PLÁSTICA 2º, INGLÉS 3º

LATÍN 4º, EF 4º, TIC 4º

13:30 - 15:00

MATEMÁTICAS 4º,FQ 3º

17:00 - 18:30

2 S

   

3 D

   

4 L

EF 4º, BG 3º, 4º TEC 2º, MATEMÁTICAS 1º,2º, EF 3º, FRANCÉS 3º,INGLÉS 4º

09:00 - 10:30

GEH 1º,2º,3º,4º,EF 2º

10:30 - 12:00

CIUDADANÍA 3º Y ENTREGA TRABAJOS REFUERZO
CULTURA CIENTÍFICA 4º, FRANCÉS 4º

TECNOLOGÍA 2º,PLÁSTICA 1º, FRANCÉS 2º

12:00 - 13:30
BIOLOGÍA 3º Y 4º 13:30 - 15:00
LENGUA 1º, RELIGIÓN 1º,2º,3º,4º,TECNOLOGÍA 3º 17:00 - 18:30
MATEMÁTICAS 3º, FQ 4º 18:30 - 20:00

5 M

INGLÉS 1º,2º,MÚSICA 1º 09:00 - 10:30
  EF 1º, FQ 2º 10:30 - 12:00

6 X

ENTREGA DE NOTAS (Es necesario traer el libro de texto).

13:00

7 J

 

 

8 V

FESTIVO

 

9 S

   

10 D

   

11 L

Comienzan las clases en Infantil.

 
Comienzan las clases en Primaria.  

12 M

   

13 X

   

14 J

 

 

15 V

Comienzan las clases en ESO.

 

16 S

   

17 D

   

18 L

   

19 M

   

20 X

   

21 J

 

 

22 V

   

23 S

   

24 D

   

25 L

   

26 M

   

27 X

   

28 J

   
29 V    

30 S

   

 

 

En Septiembre no habrá clases por la tarde

 

© Cardenal Spínola - Huelva  2008